Kielecki Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

W dniu 17 maja 2010 zawiązał się Kielecki Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich 20 czerwca 2010 roku.


Załączony dokument, zawiązujący powyższy komitet, został podpisany przez 14 osób, które zebrały się o godz. 17.00 w sali Przewodniczącego Rady Miasta Kielce Krzysztofa Słonia.

Jerzy Kenig

Jeden z sygnatariuszy powyższego dokumentu
© 2017 KIELCE ŚWIĘTOKRZYSKIE POLSKA ŚWIAT | pF