Zgromadzenie publiczne w sprawie katastrofy smoleńskiej

Informuję, że w każdą sobotę o 8.30 na Pl. Artystów w Kielcach odbywają się zgromadzenia publiczne dot ścigania odpowiedzialnych za mord smoleński i zacieranie śladów. ZapraszamOrganizator

Maciej T. Sieniawski{mp3}zgromadzenie{/mp3}


Kielce

2010.05.27


Prokuratura Apelacyjna

Wydział V ds Przestępczości

Zorganizowanej i Korupcji

ul.Ostroroga 24e

01-163 WarszawaZawiadamiający:


.......................................................


........................................................


........................................................WNIOSEK O ŚCIGANIE PRZESTĘPSTWA


Wnoszę o wszczęcie postępowania w sprawie możliwości popełnienia przez:


1. Tuska Donalda

2. Bogdana Klicha

3. Radosława Sikorskiego

4. Edmunda Klicha


przestępstw wypełniających znamiona określone w art. 129 kk 231 kk przez osoby ad 1,2,3,4, i art 140 kk przez osoby ad 2,3.UZASADNIENIE


W dniu 10 kwietnia 2010 r pod Smoleńskiem (FR) ok godz. 8.40 czasu polskiego doszło do katastrofy lotniczej, w której zginął Prezydent Rzeczypospolitej Polskie prof. Lech Kaczyński i inne osoby towarzyszące Prezydentowi i obsługujące ten lot.


Do katastrofy doszło; jak świadczą doniesienia prasowe; m.in. skutkiem nieprzygotowania tej wizyty przez funkcjonariuszy rządu polskiego Tuska Donalda, Bogdana Klicha i Radosława Sikorskiego.


Nieprzygotowanie wizyty pod względem logistycznym i bezpieczeństwa przejawiło się w dopuszczeniu do braków w oświetleniu lotniska, nieprzygotowaniu lotnisk zapasowych, braku ochrony BOR na tamtych lotniskach a także dopuszczeniu do demontażu urządzeń naprowadzających, które miały być obecne w trakcie wizyty Donalda Tuska w dniu 7.04.2010 w Katyniu.


Możliwe jest także świadome wysłanie jako pilotów osób nieprzygotowanych do lądowaniu na konkretnym lotnisku, co obciążać może osobę ad 2. Obciążają ją również szykany wobec oficerów BOR, którzy bronili zwłok Prezydenta.


Możliwość popełnienia czynu zabronionego naruszającego art 140 przez osoby ad 2,3 dotyczyć może biernej formy, a mianowicie zaniechania działań, które mogłyby przeciwdziałać katastrofie.


Wszyscy wymienieni doprowadzili swoim postępowaniem do wyłącznego przejęcia śledztwa prze stronę rosyjską, która nie ma żadnego interesu w doprowadzeniu do wyjaśnienia sprawy, w tym odpowiedzialnych za powstanie katastrofy. Brak zainteresowania rządu rosyjskiego opierać się może na ochronie funkcjonariuszy tego państwa odpowiedzialnych za przyjęciu samolotu, a także dokonujących jego remontu w Samarze. Że remont ten nie był przeprowadzony dobrze świadczy dowód w postaci problemów z lądowaniem grupy polskich ratowników w trakcie akcji na Dominikanie przed kilku miesiącami.


O tym, iż śledztwo rosyjskie nie odpowiada polskim interesom świadczą dowody: brak całościowego uprzątnięcia miejsca katastrofy przez Rosjan, zniknięcie brak polskich patologów przy dokonywaniu sekcji, nieprzeprowadzenie sekcji w Polsce, brak udziału polskich prokuratorów w postępowaniu i nieudostępnianie im akt tego postępowania. Gdyby, zaraz po katastrofie, oprzeć dochodzenie na zasadach zapisanych w konwencji z Chicago; Polacy mieliby wtedy pełny dostęp do świadków, szczątków samolotu, rejestratorów lotu, wreszcie - zgodnie z załącznikiem nr 13 do konwencji - Rosjanie musieliby zaczekać z wydobyciem czarnych skrzynek do momentu przybycia polskich specjalistów (oczywiście na prośbę rządu Tuska, której nie było). Że było to możliwe dowodzi postępowanie rządu polskiego po wypadku w dniu 30.09.2009r w Radomiu. Z rozpoczęciem śledztwa wstrzymano się do czasu przyjazdu ekspertów z Białorusi


Za brak wspólnego polskiego i rosyjskiego śledztwa i dopuszczenie do wyłącznie rosyjskiego odpowiadają osoby ad1-3.


Wszyscy trzej odpowiadają za wydanie służbom rosyjskim jedynej czarnej skrzynki, która była badana w Polsce. Wydanie tej skrzynki umożliwi służbom rosyjskim dokonanie konkordancji możliwych zafałszowań zapisów skrzynek posiadanych przez nich z zapisami tej oddanej, o ile takich zafałszowań dokonali.  Dokonanie zmian w zapisach jest technicznie możliwe i jest dokonywane. Zmiany takie; w przypadku ich dokonania; uniemożliwią, bądź poważnie ograniczą możliwość ustalenia prawdziwych przyczyn katastrofy, a służyć mogą do przerzucenia winy na pilotów samolotu.


Co do osoby ad 4, jej zachowanie urąga wymaganiom wobec obywatela polskiego. Osoba ta brylując w mediach dezinformuje opinię publiczną nt możliwego przebiegu katastrofy, sugerując, iż odpowiedzialni za nią są bądź piloci bezpośrednio, bądź pośredni jako wykonawcy poleceń tajemniczych osób trzecich, w domyśle gen. Błasik, bądź Prezydent. Wbrew powierzonym obowiązkom; wg osoby ad 1 -pilnowania Rosjan; osoba ta spędza czas w coraz to nowych mediach, rozpowszechniając coraz to nowe "rewelacje".

© 2017 KIELCE ŚWIĘTOKRZYSKIE POLSKA ŚWIAT | pF