Telewizja TVN w programie "Teraz my" przedstawiła program - reportaż ze spotkań ojców redemptorystów z Radia Maryja w USA i w Kanadzie, w tym ze spotkania opłatkowego Rodziny Radia Maryja w Toronto.

Do 22 listopada unijny komisarz Paweł Samecki, były wiceminister finansów, otrzymał za niespełna sześć miesięcy swego urzędowania w Brukseli łącznie aż 497,5 tysiąca euro pensji, dopłat do kosztów podróży, "pomocy na adaptację" itd.

Czy rzeczywiście historia jest nauczycielką życia? Thomas Carlyle w Rewolucji francuskiej pisał, że historia jest kwintesencją plotki (distillation of rumour), a zdaniem Guy de Maupassanta historia jest fałszywą egzaltowaną staruchą (l'histoire, cette vielle dame exaltée et menteuse).

Talmud Jerozolimski naucza: "Każde pokolenie, w którym Świątynia nie została odbudowana, jest traktowane tak, jakby Świątynię zburzyło" (Yoma 1,1), stąd plany odbudowy świątyni jerozolimskiej wciąż stanowią dla Żydów zadanie priorytetowe, którego nie można rozpatrywać tylko w kategoriach historycznych.

© 2017 KIELCE ŚWIĘTOKRZYSKIE POLSKA ŚWIAT | pF