Indeks Wolności Gospodarczej: Polska daleko w tyle

W tegorocznym Indeksie Wolności Gospodarczej Heritage Foundation Polska zajęła dalekie 82. miejsce. Jesteśmy na ostatnim miejscu spośród państw Unii Europejskiej; w Europie jesteśmy na 35. miejscu na 43 sklasyfikowane kraje wyprzedzając jedynie kraje bałkańskie, Rosję, Ukrainę i Białoruś.

W Kambodży ruszył proces członków jednej z najbardziej krwawych tyranii komunistycznych. Szczegółowych informacji na ten temat na próżno jednak szukać w światowych agencjach. Nic dziwnego, oskarżeni to lewicowa elita wyedukowana na paryskiej Sorbonie

© 2017 KIELCE ŚWIĘTOKRZYSKIE POLSKA ŚWIAT | pF