Z czym państwu kojarzą się słowa: "nie lękajcie się"? Z Janem Pawłem II inaugurującym swój pontyfikat? Pudło, drodzy czytelnicy, nie rozpoznaliście hasła tegorocznej europejskiej "parady równości".

© 2017 KIELCE ŚWIĘTOKRZYSKIE POLSKA ŚWIAT | pF