Druga wojna światowa była m.in. wynikiem upadku porządku międzynarodowego zbudowanego po 1918 roku i opartego na koncepcji Ligi Narodów. Nasi dziadowie, po traumie Wielkiej Wojny i rewolucji, usiłowali wymyślić coś, co pozwoliłoby uniknąć następnej.

Można lubić Bronisława Komorowskiego, można go nawet - choć to trudniejsze - cenić jako polityka, ale nie wiem doprawdy, jak można nie dostrzegać generalnego fałszu, na którym budowana jest jego kampania.

Komunizm ogłosił swoją śmierć już 21 lat temu, wyrosło, a nawet kończy studia, pokolenie, które tej doniosłej epoki nie miało okazji dotknąć, a ludzie uczeni nieustannie analizują przyczyny, dla których trudno nam się z jego uścisku naprawdę wyzwolić

© 2017 KIELCE ŚWIĘTOKRZYSKIE POLSKA ŚWIAT | pF