W okręgu nr 10 (małopolskie, świętokrzyskie) trzecie miejsce na liście SLD - UP zajmuje najgorszy chyba minister sprawiedliwości w historii III RP - Jerzy Jaskiernia, jeden z najbardziej znanych liderów SLD. W 1970 roku jako dwudziestolatek wstąpił do PZPR. rn

Największym skandalem kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej jest kandydowanie Danuty Hübner na pierwszym miejscu w okręgu nr 4 (Warszawa) z listy tej partii. Hübner jest klasycznym typem przebierańca politycznego. rn

"Żymierski zawiódł zaufanie położone w nim, jako oficerze posiadającym wysoki stopień, zajmującym wysokie stanowisko i ozdobionym orderami i odznaczeniami, zawiódł tym więcej, iż jednego z przestępstw dopuścił się z pobudki niskiej, bo chęci osobistego zysku, zaspokojonej łapówkami" rn

Mirosław Domińczyk - Przewodniczący Regionu Świętokrzyskiego "Solidarności", członek Krajowej Komisji Porozumiewawczej - wspomina swoją działalność związkową w latach 1980-1983 oraz działalność na emigracji.

rn

© 2017 KIELCE ŚWIĘTOKRZYSKIE POLSKA ŚWIAT | pF