Król hańby

Kiedy Niemcy mordowali jego naród, Chaim Rumkowski z ich woli był Panem łódzkiego getta, a swoimi decyzjami i działaniami pomagał w sprawnym działaniu nazistowskiej machiny śmierci. rn rn


Organizację "Litzmannstadt Ghetto" rozpoczęto niedługo po kapitulacji Polski. Koncentracja Żydów w gettach była krokiem na drodze do Ostatecznego Rozwiązania. Zgromadzenie ofiar w jednym miejscu było olbrzymim ułatwieniem dla katów.


Jednak nie jedynym. Jeszcze większym ułatwieniem było to, że ofiary rządziły się same, a ich "rząd" bez sprzeciwu realizował każde żądanie oprawców.


Tak było w getcie łódzkim, które było drugim największym gettem na terenach okupowanych przez Niemców. Na początku liczyło około 160 tys. osób. Przed ostatnimi wywózkami pomimo licznych transportów do getta  - niecałe 70 tys.


Ta olbrzymia masa ludzi była ścieśniona na niecałych 4 km2 przestrzeni (powierzchnia "mieszkalna" liczyła zaledwie 2,41 km2). W jednym pokoju mieszkały średnio 3 - 4 osoby. W getcie panowały głód i choroby. Oficjalnie tygodniowe racje żywnościowe miały tylko 1000 - 1400 kalorii. O dodatkowe, bardzo drogie, jedzenie było niezwykle trudno. Śmiertelność sięgała przerażających 50 proc. w okresie pół roku.


Ta masa nieszczęśliwych ludzi miała jednak swojego Pana. Człowieka, który twierdził, że wie co robi, by przeprowadzić swój lud przez ciężkie czasy i uratować przynajmniej to, co da się uratować. Tym człowiekiem był agent ubezpieczeniowy Chaim Mordechaj Rumkowski, którego później nazwano Chaimem I.


Rumkowski władzę w getcie objął 13 października 1939 roku. Został przez Niemców mianowany "Przełożonym Żydów w mieście Łodzi. Otrzymał mandat do wprowadzania wszystkich postanowień i kroków jakie uzna za stosowne niemiecka administracja w stosunku do wszystkich osób pochodzenia żydowskiego".


"Król łódzkich Żydów" urodził się w 1877 roku w Rosji, w Ilinie. Najprawdopodobniej skończył zaledwie kilka klas szkoły podstawowej. Biegle mówił jedynie w jidisz.


Do Łodzi przywędrował na przełomie wieków. Początkowo był handlowcem, później zaangażował się w budowę sierocińca w Helenówku i został jego dyrektorem. Przed samą wojną był agentem ubezpieczeniowym. Z okresem jego pracy w Helenówku wiąże się oskarżenie o wykorzystywanie nastoletnich podopiecznych. Nike doszło jednak nawet do dochodzenia policyjnego. Miał je bowiem rzucić zwolniony przez Rumkowskiego nauczyciel i uznano je za bezpodstawne.


Gdyby nie okupacja Rumkowski nie zapisałby się w historii. Stworzenie getta dało mu szansę stać się panem życia i śmierci tysięcy rodaków. Skorzystał na tym, jak żaden inny Judenältester. Stał się "królem getta", który bezwzględnie wprowadzał swój plan rządzenia i iście bizantyjskie formy. Mordechaj Rumkowski po getcie poruszał się powozem, nazywanym niekiedy karocą. Na nabożeństwa w synagodze ubierał ?królewskie? szaty, a na szyi zawieszał wielki srebrny łańcuch z gwiazdą Dawida. Dość często zdarzało mu się bić ludzi, którzy czegoś od niego chcieli albo nie chcieli korzystać z jego "łaski". Gdy odwiedzał warszawskie getto żydowscy kolaboranci wystawili przed hotelem "wartę honorową".


Tak o Rumkowskim mówiła Sarah Zyskind, jednak z ocalonych:


"Chaim Rumkowskim był monarchą absolutnym. Mógł wyrzucić każdego z getta. Mógł przenosić ludzi z pracy do pracy. Mógł zamykać ludzi w więzieniu. Mógł wszystko. Jednak, gdy przychodziło do Niemców nie mógł nic. [...] Jednak między nami mógł wszystko. Nazywaliśmy go wszystkimi rodzajami tytułów: 'Jego ekscelencja prezydent', 'Starszy Żydów' i nazywaliśmy go też 'Królem'. Były znaczki z jego podobizną i pieniądze na których była jego twarz".


Oficjalną walutą getta były tzw. "chaimki" lub "rumki". Nie ma pewności, czy to Rumkowski podpowiedział Niemcom takie rozwiązanie. Pewnym jest za to, że niezwykle utrudniło to przeżycie w getcie. "Chaimki" były bowiem bezwartościowe za jego murami i niezwykle utrudniały jakikolwiek szmugiel.


O tym ile zależało od Rumkowskiego, a także jak wielki budził postrach opowiadał B., były mieszkaniec getta, który nie chce podawać swojego nazwiska. B. przybył do getta z jednym z transportów. Potrzebował mieszkania. Poszedł do Rumkowskiego, którego znał jeszcze przed wojną. Ten odesłał go do człowieka, który był odpowiedzialny za przyznawanie mieszkań. Ów człowiek odmówił.


Dalej było tak: "Wróciłem do Rumkowskiego i powiedziałem mu, że nie dostałem mieszkania. Rzucił wszystko zapakował mnie do powozu i pojechaliśmy do dyrektora wydziału mieszkań. I dostałem mieszkanie. Następnego dnia nie było Żyda w Łodzi, który by mi się nie ukłonił. Tylko dlatego, że jechałem z Rumkowskim. Że On jechał ze mną". Sam Chaim I zwykł mawiać: "Moi Żydzi, moje domy, moje fabryki... mój chleb".


Jednak nie w formie sprawowania władzy przez niego tkwił największy problem. Choć ta jest anegdotyczna i ośmiesza samozwańczego "mesjasza" łódzkich Żydów. Znacznie większym problemem była treść tej władzy i sprawność z jaką ją zorganizował.


Program Rumkowskiego opierał się na trzech założeniach. Po pierwsze uznał, że tak długo jak praca getta jest potrzebna Niemcom, tak długo będzie mogło trwać. Po drugie był on przekonany o konieczności poświęcenia słabszych dla przeżycia silniejszych. Trzecim filarem "doktryny Rumkowskiego" było założenie o szkodliwości jakiegokolwiek oporu. Wszystkie te przekonania okazały się błędne.


Wielokrotnie dawał wyraz takim właśnie przekonaniom. "Litzmannstadt Ghetto" zwykł nazywać "miastem pracy". Jednocześnie nie tolerował jakiejkolwiek aktywności podziemnej oraz politycznej młodych Żydów. Jak wspominał dr Nathan Eck, Chaim I podczas wizyty w Warszawie namawiał go, by ten objął zarząd nad - niedużo później zlikwidowanym - gimnazjum w łódzkim getcie. Tak tłumaczył mu "winy" poprzedniego dyrektora: "On nie wie jak kontrolować nauczycieli i młodzież. Tam jest za dużo ruchów politycznych. Syjoniści, Bund, Komuniści... Dziś nie mogę tolerować takich rzeczy. Dziś musimy uczyć się i pracować". rn

© 2017 KIELCE ŚWIĘTOKRZYSKIE POLSKA ŚWIAT | pF