Kiedy Niemcy mordowali jego naród, Chaim Rumkowski z ich woli był Panem łódzkiego getta, a swoimi decyzjami i działaniami pomagał w sprawnym działaniu nazistowskiej machiny śmierci. rn

© 2017 KIELCE ŚWIĘTOKRZYSKIE POLSKA ŚWIAT | pF