Ks. dr hab. Piotr Natanek - rekolekcje

Być może jest to ostatnia okazja wysłuchania rekolekcji prowadzonych przez ks. Natanka, jako, że Kuria Metropolitarna w Krakowie z Kardynałem Dziwiszem starają się ks. Piotra Natanka zakneblować.
Komunikat Kurii Metropolitalnej w Krakowie

w sprawie działalności ks. dr. hab. Piotra Natanka

 

Od dłuższego czasu do Kurii Metropolitalnej w Krakowie napływają ze strony wiernych liczne zapytania i wyrazy zaniepokojenia w sprawie kontrowersyjnych publicznych wypowiedzi ks. dr. hab. Piotra Natanka, kapłana Archidiecezji Krakowskiej. Mając na względzie spoczywający na biskupie diecezjalnym obowiązek czuwania nad poprawnością nauczania doktryny chrześcijańskiej, Arcybiskup Metropolita Krakowski dekretem z dnia 3 lipca 2009 r. powołał komisję teologiczną z zadaniem dokonania oceny teologicznej treści publicznie głoszonych przez ks. Piotra Natanka. Komisja przedstawiła negatywną ocenę działalności Księdza, stwierdzając błędy teologiczne w głoszonym przezeń przepowiadaniu i prowadzonej działalności. Ponadto Arcybiskup Metropolita Krakowski zarządził wizytację w prowadzonym przez ks. Piotra Natanka ośrodku "Pustelnia Niepokalanów" w Grzechyni k. Makowa Podhalańskiego.


Po zapoznaniu się z przedłożonymi przez oba zespoły sprawozdaniami, Arcybiskup Metropolita Krakowski podjął w stosunku do ks. Piotra Natanka następujące decyzje, mając na względzie dobro społeczności wiernych i samego Duchownego:


  1. Zawiesił do odwołania zgodę na prowadzenie pracy naukowej na uczelniach i wydziałach katolickich.

  2. Działalność duszpasterską ks. Piotra Natanka ograniczył do parafii zamieszkania. Poza zwyczajną posługą kapłańską prowadzoną tam pod kierunkiem proboszcza, ks. Natanek nie może podejmować posług duszpasterskich w innych miejscach.

  3. Nie zezwolił i nie zezwala ks. Piotrowi Natankowi na publiczne wystąpienia, publikowanie tekstów, rozprowadzanie własnych publikacji (w tym także nagrań video i audio) oraz udostępnianie ich do rozprowadzania przez inne osoby.

  4. Polecił zamknięcie prowadzonych przez ks. Piotra Natanka, lub za jego zgodą przez inne osoby, stron internetowych ze szkodliwymi treściami oraz doprowadzenie do wycofania wszystkich materiałów, które już są udostępnione w Internecie przez wyraźne wycofanie zgody na ich upublicznianie.

  5. Polecił ks. Piotrowi Natankowi udzielić wyjaśnienia i przeprosić za to, że dotychczasowa jego działalność mogła wyrządzić szkody tak poszczególnym osobom, jak i społeczności wierzących.

  6. Nie zgadza się na prowadzenie jakiejkolwiek działalności duszpasterskiej w ośrodku "Pustelnia Niepokalanów" w Grzechyni.


Ksiądz Piotr Natanek w rozmowie z Księdzem Kardynałem zapewnił, że jako wierny syn Kościoła dostosuje się do powyższych decyzji.


Kraków, dnia 2 marca 2010 r.

za zgodność

Kanclerz Kurii

 

Za: www.diecezja.pl

 

Ratujmy Polskę - rekolekcje patriotyczne

Rekolekcje maryjne


 
List do Kurii w sprawie księdza Piotra Natanka


Niektóre działania hierarchów Kościoła Rzymsko Katolickiego budzą silne emocje wśród wiernych. Czasem można się nawet zastanawiać jakiego kościoła są to duchowni. Czasem można dojść do wniosku, że jesteśmy w stanie "wyższej konieczności" i być może nie jesteśmy już winni im posłuszeństwa. Do takich kontrowersyjnych można zaliczyć z całą pewnością niektóre działania wokół idei Intronizacji Chrystusa Króla Polski, lub na przykład decyzję Kurii Metropolitarnej w Krakowie w sprawie księdza dr hab. Piotra Natanka z jaką możemy się zapoznać pod adresem http://www.diecezja.pl/pl/dekrety/1600-komunikat-kurii-metropolitalnej-w-krakowie-w-sprawie-dziaalnoci-ks-dr-hab-piotra-natanka


Zastanawiające jest, co właściwie tak bardzo niepokoi hierarchię w działaniach tego kapłana. Dlaczego tak bardzo nie podoba się im idea Intronizacji?


Otrzymaliśmy list pani Anny Gregi będący wyrazem jej zaniepokojenia tym jak ten kapłan został potraktowany.

 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Z wielkim niepokojem i niedowierzaniem zapoznałam się z komunikatem Kurii dotyczącego działalności ks. Piotra Natanka.Po pierwsze mając na względzie "poprawność nauczania doktryny chrześcijańskiej" proponuję Wielebnym księżom zapoznanie się z informacjami, jakie do nas napływają ze strony ojców benedyktynów z Tyńca o ich wspólnych ćwiczeniach duchowych z buddystami.


Ad1) Praca naukowa ks. Natanka jest ściśle połączona z Jego wykształceniem, jest historykiem Kościoła, nie rozumiem dlaczego ks. Natanek, z tytułem doktorskim, nagle stanowi zagrożenie dla studentów?


Ad2) Zabrania się ks. Natankowi posług duszpasterskich, poza macierzystą parafią. Nie rozumiem takiego nagłego niepokoju o dobro naszych dusz, tym bardziej, że tzw. "Asyż w Krakowie" jasno nam, wiernym uświadomił, że nie jest ważne, jaką Wiarę wyznajemy, ważne, że rozmawiamy o Pokoju, i że wspólnie spotykamy się.


Ad3) Zakaz upubliczniania wszelkich tekstów oraz wideo, świadczy, albo o wielkim niepokoju, albo są to pozostałości po niesławnym systemie, czyli, próbujecie nas Państwo cenzurować. Dyskutujcie z nami, przekonajcie nas, że idea Intronizacji Chrystusa Króla Polski, jest dla nas i naszej Ojczyzny niewłaściwa i szkodliwa.


Ad4) Co do zalecenia zamknięcia stron internetowych, ze szkodliwymi treściami, jak Państwo wskazujecie. Nie będę tego nawet komentować... Musielibyście Państwo zamknąć przynajmniej z trzysta stron, dotyczących wspomnianej wyżej Idei Intronizacji Chrystusa Króla Polski. Wydaje się, że to jest zadanie o tyleż absurdalne, co niewykonalne.


Ad5) Nie oczekuję przeprosin od księdza Natanka. Natomiast, oczekuję przeprosin ze strony Kurii, która, jako właściciel rodzinnego domu sł. Bożej Rozalii Celakówny nie wyraziła zgody na propozycję sponsorów, szlachetnych ludzi, wyremontowania jedynej pamiątki po Niej. W przeciągu zaledwie tygodnia czasu, zburzyliście go Państwo. Nie pozostał po nim żaden ślad! Pomimo próśb wielu wiernych, przyjeżdżających w to miejsce. Przypominam, że dom był zachowany w doskonałym stanie technicznym. Zainteresowanych, odsyłam pod adres http://www.rozalia.krakow.pl/galeria/-foto,14.htm i http://www.rozalia.krakow.pl/galeria/-zestaw,4.htm

Gorliwość to zaiste godna uwagi i zastanowienia
.

Ad6) Cofnięcie zgody Kurii na działalność duszpasterską księdza Natanka w ośrodku "Pustelnia Niepokalanów" Uważam, że jest to jawne uderzenie w młodzież, gdyż tam, organizowane były bardzo ciekawe rekolekcje formacyjne dla młodych ludzi.

Niedawno Kardynał Dziwisz, wystosował list do młodych ludzi, w którym prosił o bliższą współpracę i zaufanie do Kościoła Katolickiego. Czy, zakaz spotkań młodzieży z kapłanem Kościoła Katolickiego, wzbudza to zaufanie? Jak mamy to odczytać?


Dziękując księdzu Natankowi, za zapewnienie, że jako wierny syn Kościoła, dostosuje się do powyższych wskazań, zapewniamy księdza, że również się do tego dostosujemy. Pozostaniemy w gorącej modlitwie, prosząc Boga o opamiętanie niektórych. Myślę, że wielkie sprawy, wymagają szczególnej Ofiary. Niemalże cała historia Kościoła, mówi nam o tym. Nigdy nie było tak, że zło zwyciężyło Dobro.

Piszę to w przeddzień Wielkiej Nocy,

pełna nadziei, pozostaję w modlitwie.

Anna Grega

 

Za: www.ospn.opole.pl

© 2017 KIELCE ŚWIĘTOKRZYSKIE POLSKA ŚWIAT | pF