1 czerwca 1989 roku w Echu Dnia

rnrnrnrnrn 21 MicrosoftInternetExplorer4 rn

O Tadeuszu Fatalskim, Macieju Lubczyńskim i Andrzeju Słomskim rn rn


Echo przedstawiło sylwetki kilku kandydatów do parlamentu, w tym osób wymienionych powyżej.


Dr Tadeusz Fatalski (47 lat, żona, syn) dyrektor ZUS w Kielcach, autor kilku podręczników, mówił o konieczności zmiany ustawodawstwa w takich kierunkach, żeby wykorzystać rezerwy czasy wolnego ludzi przechodzących na wypoczynek, budować nowe domy "złotej jesieni", zapewnić godziwe renty i emerytury, zlikwidować tzw. stary portfel emerytur i stworzyć realny, zapewniający warunki życia system zasiłków. Dr T. Fatalski jest członkiem PZPR.

(...)


Dr inż. Maciej Lubczyński jest doskonale znany na Kielecczyźnie, tutaj się urodził, tutaj wiele lat pracował w kieleckiej "SHL-ce" i na Politechnice Świętokrzyskiej, skąd powołano go na stanowisko sekretarza, a potem (na początku najtrudniejszych lat 80.) na I sekretarza KW PZPR. Działacz Stowarzyszenia Inż. i Techn.. Mechaników Polskich, autor patentów. Na początku już wyjaśnia: krąży plotka, że mam dwa mieszkania, w Kielcach i Warszawie, gdzie mnie obecnie skierowano do pracy w KC PZPR. Proszę sprawdzić, w Kielcach nadal mieszkam z rodziną przy ul. Czerwonego Krzyża, do Warszawy zapraszam do garsoniery. Przychodzę jako przedstawiciel władzy, której się nie wstydzę. Czyniłem wszystko, w latach poprzednich, jako poseł na Sejm, jako zwolennik rządu Rakowskiego, jako członek KC PZPR, który głosował na X plenum za porozumieniem, jako uczestnik obrad "okrągłego stołu", aby doprowadzić do zgody Polaków i generalnego uzdrowienia gospodarki, także na Kielecczyźnie, w której trzeba chronić szczególnie środowisko naturalne.

(...)


Andrzej Marek Słomski jest politologiem, wiceprzewodniczącym ZW ZSMP i członkiem PZPR, ma 31 lat, z ogromnym przejęciem ujmuje się za sprawami młodego pokolenia, za zapewnieniem młodzieży właściwego startu zawodowego, za tworzeniem warunków normalnego rozwoju życiowego, w którym mieszkania zajmują dominującą rolę. Młodzież - powiada - dysponuje ogromnym kapitałem wiedzy, sił - trzeba dać jej szansę, aby mogła wykazać się swoimi zdolnościami, a wówczas wszelkie przemiany nastąpią szybciej.

© 2017 KIELCE ŚWIĘTOKRZYSKIE POLSKA ŚWIAT | pF